GENEALOGIE ČR

 

Novinky

Nové funkce, možnosti a změny systému.
Pokud máte vlastní návrhy na změny nebo vylepšení systému, podělte se o ně prosím v diskusi.
Datum Úprava systému Diskuse
2011-03-13 podpora městských částí pro místa výskytu osob diskutovat
2011-03-09 drobné úpravy na vizitkách osob
pojmenované titulky stran podle oblasti výskytu
diskutovat vizitky osob
diskutovat novinky
2011-03-03 rozšířen průvodce tvorbou rodokmenu diskutovat
2011-02-22 více úrovní skrývání citlivých dat o osobách diskutovat
2011-02-05 opraveno formátování stránek výpisů příjmení a míst diskutovat
2011-02-04 osoby se do zásobníku osob přidávají přímo volbou A/B/C+ v zásobníku
obrácená orientace ikon šipky pro rozrod (nyní šipka vlevo) a vývod (nyní šipka vpravo)
seznam propojení rodokmenu včetně požadavků o schválení propojení jiných správců
nový algoritmus pro výpočet rodiny a propojených údajů na vizitkách osob
diskutovat zásobník osob
diskutovat terminologii
diskutovat propojování rodokmenů
diskutovat vizitky osob
2011-01-19 aktualizována terminologie diskutovat
2011-01-13 podpora ulic a čísel orientačních při vkládání nových nebo editaci stávajících osob
zásobník osob zobrazuje i 3 poslední prohlížené osoby
diskutovat editaci osob
diskutovat zásobník osob
2011-01-11 při vkládání nových nebo editaci stávajících osob se kontroluje její podobnost na již existující osoby v databázi;
pokročilejší algoritmus při odhadu příjmení
diskutovat
2011-01-08 kontrola dvou generací předků všech žijících ve vlastním rodokmenu pro pokračování v bádání diskutovat novinku
2011-01-04 propojení novinek v systému a diskuse diskutovat diskusi
2011-01-03 zprovoznění a optimalizace stromových struktur ve 3D zobrazení diskutovat strmové struktury
2010-12-22 optimalizace algoritmu pro výpočet stromových struktur diskutovat
2010-12-14 možnost zasílání zapomenutých přihlašovacích údajů diskutovat
2010-12-04 optimalizace algoritmu vyhledání duplicitních osob ve vlastním rodokmenu
dokončena první fáze úprav statistik
diskutovat chyby v rodokmeu
diskutovat statistiky
2010-04-02 volně ke stažení program pro ukládání fotografií jpg přímo z obrazovky počítače, verze 2 diskutovat
2010-03-25 volně ke stažení program pro ukládání fotografií jpg přímo z obrazovky počítače diskutovat
2010-03-20 žádosti o přečtení částí starých spisů
2010-03-18 podpora zadávání bližšího popisu příčiny úmrtí diskutovat
2010-03-16 podpora zadávání datumů v mezích (před a nebo po datu)
nová doména www.genealogie-cr.cz
diskutovat editaci
2010-03-05 kompletní výpis pojmenovaných rodinných vztahů k osobě (odkaz operací z vizitky)
2010-03-04 výpis terminálních osob rodokmenu (odkaz operací z vizitky)
vypsání vztahu přidávané osoby k osobě výchozí, při přidávání pojmenovaným vztahem
2010-02-26 rychlé hledání mezi vlastními osobami (po přihlášení)
vizitka správce předvybrána v zásobníku osob (po přihlášení)
předvyplnění formuláře nové osoby pravděpodobnými daty při přidání osoby pojmenovaným vztahem
automatické vyplnění místa po výběru příslušného GPS při přidávání osob
rozšířené odhady datumů narození na vizitkách osob
sňatky zaznamenávají datum poslední změny záznamu
dotaz před funkcemi mazání
diskutovat editaci
2010-02-23 aktualizace odkazů (on-line matriční knihy) diskutovat
2010-02-22 pokrok správce při vytáření rodokmenu
2009-09-10 pojmenování pokrevních vztahů
2009-09-10 stránka editace osob rozšířena o možnost zadání prvního vztahu diskutovat
2009-09-04 vyhledávání bez citlivosti na malá a velká písmena
2009-08-30 znovuotevření projektu GENEALOGIE ČR
2009-08-29 možnost podání stížnosti na zveřejněná data diskutovat
2009-05-16 bližší informace k záznamům osob jsou nyní implicitně návštěvníkům skryty;
skrytí provedeno pro celou stávající databázi;
(možné odkrýt v editaci dané osoby volbou skrýt nebo vhodnou hromadnou funkcí)
diskutovat diskrétnost údajů
diskutovat hromadné funkce
2008-12-13 otevřena nová místnost v diskusi: O osobách;
převedeno z historie univerzální diskuse
diskutovat
2008-11-25 vyhledávání v diskusi diskutovat
2008-11-24 nová verze diskuse diskutovat
2008-11-17 rozšířeny importy o další nestandardní GEDCOMy diskutovat
2008-11-16 opraveny datumy posledních změn, vyhledávání míst a optimalizovány interaktivní mapy diskutovat
2008-08-09 hromadná funkce pro rozdělování míst na místa a čísla popisná
hromadná funkce pro přiřazování států
diskutovat
2008-08-08 statistiky států světa diskutovat
2008-08-04 nová funkce vyhledání historie domů
2008-08-02 zohledňování čísel popisných
úprava vizitek
2008-08-01 podpora států
2008-08-01 správné řazení podle české abecedy
2008-07-29 externí odkazy na vizitku konkrétní osoby (přístupné po přihlášení z konkrétní vizitky)
odkaz na web Xtree.cz (viz. více o projektu)
2008-07-29 přihlášení v hlavičce
2008-07-29 nový hnědý vzhled
2008-07-29 nová doména webu: www.Xtree.cz
2008-05-07 mapa webu
2008-05-04 možnost informovat o osobách přímo na jejich vizitkách diskutovat
2008-03-23 možnost selekce skupiny lidí pro výpisy, kalendář, mapy i statistiky
2008-03-22 aktualizace odkazů diskutovat
2008-03-15 systém optimalizován do rychlosti
2008-02-29 máte možnost se spolupodílet na budování rodokmenů panovníků Česka
stačí se přihlásit pod jménem "historie" a heslem "host"
diskutovat
2008-02-27 časová osa
2008-02-27 možnost vybírat osoby přímo přes stránky schémat
2008-02-27 betaverze 3D map diskutovat
2008-02-18 rozšíření diskuse - více místa pro text, možnost odpovědí diskutovat
2008-02-17 betaverze 3D schématu kompletních pokrevních vztahů osoby
2008-02-07 zavedení tiskových výstupů
2008-02-07 kompletní výpisy (vhodné mít po ruce vlasní výpisy při bádání v archívech)
2008-02-06 schémata rozšířena o prostorovou grafiku
2008-01-27 užitečné odkazy při bádání diskutovat
2008-01-26 rozšíření a optimalizace pravděpodobných propojení rodokmenů
2008-01-25 omtimalizovány seznamy osob, vyhledávání, interaktivní mapy
optimalizovány, přidaná plná podpora sňatků a volitelný okruh hledání v interaktivních mapách
2008-01-24 rozšíření statistik o nové grafy diskutovat
2008-01-23 rozčleněna veřejná diskuse
rozšířena schémata o možnost omezení počtu zobrazených generací
diskutovat diskusi
2008-01-21 výpisy příjmení zohledňují pouze muže
upraveny grafy měsíců ve statistikách
diskutovat statistiky
2008-01-17 rozčleněna diskuse diskutovat
2008-01-16 rychlé hledání osob v menu, vždy po ruce
2008-01-15 nové statistiky vzhledem k ČR diskutovat
2008-01-11 rozšířena podpora importu o některé další nestandardní GEDCOMy diskutovat
2008-01-10 rozšíření statistik o sňatky diskutovat
2008-01-09 interaktivní mapa zalidnění okresů diskutovat
2007-12-29 přeuspořádaná vizitka osob diskutovat
2007-12-20 předpřipravené funkce pro vkládání nových rodičů, sourozenců, partnerů nebo dětí
2007-12-16 schémata rozšířena o otevírací stromovou strukturu diskutovat
2007-12-14 rozšířeny grafické výstupy o tabulku souhrnu a o plovoucí informace nad osobami
2007-12-13 přeuspořádáno menu u správce
interaktivní mapa znázorňuje intenzitou barvy hustotu osídlení
diskutovat mapy
2007-12-11 při přihlášení informace o výročích následujícího týdne
2007-12-11 nová databáze obcí a měst pro správu GPS
interaktivní mapa sídel v ČR
interaktivní mapa migrací
diskutovat mapy
2007-12-10 nová hromadná funkce pro automatické přířazení GPS diskutovat
2007-12-10 rozšíření kalendáře o sňatky
2007-12-09 abecední výpisy příjmení
2007-12-08 možnost vkládat o osobách více informací diskutovat
2007-12-07 plná podpora sňatků, rozvodů a partnerství
2007-12-04 systém upřednostňuje rodná příjmení před změněnými příjmeními
patřičné změny u stávajících osob systém provedl automaticky
2007-12-04 optimalizace hledání pravděpodobných propojení a propojování rodokmenů
2007-12-03 rozšíření importu diskutovat
2007-11-24 hromadné funkce pro správce diskutovat
2007-11-24 rozšíření vyhledávání o nové možnosti
2007-11-23 podpora sňatků a poznámek (i v importu)
2007-11-22 rozšíření registrace a vlastní vizitky správců
2007-11-21 zdokonalen seznam spravovaných osob správce a globální seznam
2007-11-12 vizitky obsahují rozšířené informace z propojení
2007-11-11 schémata doplněna o grafické výstupy, rozříšení rodiny, nové schéma přehledu správce
2007-10-07 rozšíření vyhledání pravděpodobných propojení rodokmenů;
zaslání zprávy druhému správci o uskutečněném propojení
2007-10-06 rozšíření informací o přihlášení do systému
2007-08-11 schéma rodiny osoby
2007-08-05 zásobník pro předvybrání osob A,B
2007-08-04 optimalizace a rozšíření statistik diskutovat
2007-07-18 import souborů GEDCOM do databáze diskutovat
2007-07-08 podrobné vyhledávání mezi osobami
2007-07-06 vyhledání pravděpodobných propojení rodokmenů s jinými správci
2007-07-02 podpora propojování rodokmenů různých správců
2007-06-00 možnost vkládat k osobám fotografie diskutovat
2007-06-00 hledání pokrevních vztahů mezi osobami
2007-06-00 hledání pravděpodobných chyb v záznamech osob diskutovat
2007-05-31 kalendář výročí
2007-05-21 interaktivní mapa diskutovat
2007-05-17 diskuse, statistiky diskutovat diskusi diskutovat statistiky
2007-05-09 první betaverze projektu
2007-02-04 začátek vývoje projektu

© www.Xtree.cz
Valid HTML 4.01 Transitional webmaster Poslední modifikace stránky dne 2016-07-18.
Generování stránky zabralo 0.01 sekund.